ATLAS BEHANDLING. SITTENDE MR. DYNAMISK RØNTGEN
background

Kraniocervikale Spesifikk

Upper Cervical Kiropraktikk


En dobbelt-blindet RCT publisert i Journal of Human Hypertension 2007, viser at spesifikk kiropraktisk justering av den øverste nakkevirvelen (Atlas) kan føre til markert og varig redusering av blodtrykk (Journal of Human Hypertension 2007 (May);   21 (5):   347–352). Hvorfor kan et bein i nakken har slikk effekt?


Kiropraktor for øvre del av nakken spesialiserer seg i å analysere, vedlikeholde og korrigere låsninger eller feilstillinger i de øvre nakkevirvlene. Atlas-virvelen (den første/øverste nakkevirvelen) kan regnes for å være den viktigste knokkelen i kroppen fordi den omgir og beskytter hjernestammen som igjen styrer og koordinerer mange livsviktige funksjoner i kroppen.


En feilstilling av Atlas eller Axis (andre virvel i nakken/nest øverst) kan oppstå ved traume eller skade av ligamenter/leddbånd i nakken som resultat av bilulykke, fall eller annen type belastning gjennom livet. Vi tilbringer mye tid i dag med hodet bøyd for å se på telefonen eller PC. Fordi hodet veier ganske mye kan også dette resultere i feilstillinger som endrer kroppsholdning og bevegelsesmønster fra det naturlige, belastning på ligamenter og dermed skade nakken.


Feilstilling av Atlas og Axis fører til trykk på hjernestammen, spenninger i nakken, nerveirritasjon, forstyrrelse i sirkulasjonen av både blod og cerebrospinalvæske. Dette fører igjen til en mengde ulike symptomer.


Etter meget spesifikk og grundig undersøkelse av nakken via røntgen, digital termografi, elektromyografi og andre nevrologiske tester beregner man nøyaktig hvordan virvelen er feilstilt og korrigerer den uten rotasjon av hodet og "knekking". Dette er forskjellen mellom generell manipulering av nakke og en spesifikk korrigering.


Mange av våre pasienter har tatt sittende MR for å finne ut m der er skade på ligamenter. Dette er ofte viktig å vite for prognose og alvorlighet av skaden, Chiari (nedfall av lillehjernen), og graden av slakkhet i ligamentene. Dette er ikke alltid nødvendig, men om det sterkt anbefales kan vi sende henvisning direkte til klinikken i London for diagnostisering.


Det er mange ulike teknikker en spesialist på øvre del av nakke kan benytte seg av for å korrigere Atlas og Axis: Blair, Atlas Orthogonal, Orthospinology, NUCCA med flere.


Alle disse teknikkene vil se etter nevrologisk dysfunksjon og feilstillinger ved hvert besøk for å avgjøre om en spesifikk teknikk er nødvendig for å rette opp feilroterte virvler i den øvre del av nakken.

Til forskjell fra tradisjonell generell manipulasjon, er behandling av øvre del av nakken primært sett opptatt av å undersøke og sjekke samt korrigering.


På grunn av nærheten til hjernestammen og den nevrologiske anatomien i øvre del av nakken kan ulike symptomer forekomme, inkludert men ikke utelukkende:


Migrene

Tinnitus

Vertigo


Den såkalte Atlanto - axiale forbindelsen er en underliggende årsak til mange sekundære helseproblemer nedtegnet i forskningsrapporter. Når disse er korrigert får kroppen mulighet til å fungere, leges og tilpasse seg optimalt.

Atlanto-Axial korreksjon

Bestill time 485 05 822

TLF: 952 265 65

nordboandrea@gmail.com

Røyknesvegen 15, Øvrebø 4715

Dyrekiropraktor

KIROPRAKTIKK UPPER CERVICAL NORGE