Svimmelhet

Svimmelhet

Svimmelhet er vanlig, men svært ubehagelig. Så mange som 1 av 10 nordmenn sliter med svimmelhet eller problemer med balansen. Svimmelhet er følelsen av desorientering og kan komme både med og uten bevegelsesillusjon. Med bevegelsesillusjon mener vi følelser som gynging og rotasjon.  Svimmelhet oppstår når hjernen vår oppfatter informasjonen den får om kroppens posisjon fra de ulike sansene våre som motstridende.


Vi har spesielle nerver som sender informasjon om vinkler, bevegelser og underlag. Dette sier noe om kroppen sin stilling i rommet eller på underlaget en går på.  Dette blir kalt den proprioseptive sansen. All informasjon fra balanseorganet i innerøret, fra øynene og propriosepsjonen i ledd og muskler blir sendt til lillehjernen som ligger bakerst i hodet vårt. Lillehjernen synkroniserer all informasjonen i en del av hjernen vi kaller det limbiske system.


Nakkesvimmelhet - cervikogen svimmelhet

Cervikogen svimmelhet kan oppstå etter nakkeskade, som for eksempel etter nakkesleng. Dette kan føre til en utretting av nakkekurven. I tilleg, en stiv nakke som resultat av en nedsatt leddfunksjon/bevegelse, spente muskler og ligamenter kan dermed forstyrre balansen vår og kan derav forårsake svimmelhet. En lang tid randomisert kontrollert studie fant redusert svimmelhet når nakkekurven ble korrigert.1.


“Våre data antyder at respondentene med den type symptomer som tilsvarer de fleste til livmorhalsogen svimmelhet var mye mer sannsynlig å rapportere etter å ha blitt hjulpet av en kiropraktor.” 2.


Krystallsyken - BPPV

Krystallsyken behandles normalt effektivt med spesifikke manøvre. Disse innebærer at kropp og hode beveges i bestemte plan og retninger for reposisjonering av partiklene. Reposisjoneringsmanøvre har, ved korrekt bruk, en suksessrate på mellom 80 og 90 %


https://www.youtube.com/watch?v=mQR6b7CAiqk&t=102s

1. Eur J Phys Rehabil Med. 2017 Feb;53(1):57-71

2. J Evid Based Complementary Altern Med. 2016 Apr;21(2):138-42


Struktur, funksjon og optimal helse


Bestill time 485 05 822