background

Hvorfor Velge Kiropraktikk

Hva er kiropraktikk?

Nervesystemet kontrollerer alt som skjer i kroppen, fra muskelsammentrekning som fører til bevegelse av for eksempel en arm, til fordøyelsessystemet. Hjernen fungerer som hovedsentral som sender beskjeder ned gjennom ryggmargen som deretter forgreiner seg ut i resten av kroppen. Dette systemet er beskyttet av kraniet og ryggsøylen. En feilfunksjon i ryggsøylen vil lede til nerveirritasjon og feilinformasjon til tilhørende muskler og dette kalles på fagspråket for en subluksasjon. En kiropraktors oppgave er å gjenopprette optimal funksjon i dette viktige systemet. Dette skjer gjennom en kombinasjon av spesifikk leddkorrigering (justering), bløtvevsteknikker og konkrete øvelser.


Hovedfokuset i dagens «helsevesen» er symptomsbasert og fokusert på smertelindring i stedet for å ta problemene før de utvikler seg til smerte. Vi i Vital Kiropraktikk har som mål å forebygge og vedlikeholde så mange mennesker i vårt samfunn som mulig. På lik linje som man pusser tennene hver dag, ja til og med to ganger til dagen bør vi forebygge og vedlikeholde ryggraden vår. Vi går til tannlegen på regelmessig sjekk før tannverken starter, hva gjør vi for å passe på nervesystemet vårt?


I Norge er kiropraktoren ansett som en primærkontakt. Det vil si at du som pasient trenger ikke henvisning fra en lege. På lik linje som psykologer, tannleger og leger har en kiropraktor sykmeldingsrett (på 12 uker) samt henvisningsrett til bildemodaliteter og andre spesialister.


Trygderefusjon/frikort

Alle autoriserte kiropraktorer får en liten sum refundert fra HELFO per pasient (68 Kroner per behandling), og vil derfor kun dekke en liten prosent av kostnadene hos kiropraktoren. Profesjonen er i dag ansett som en privatsektor tjeneste og går derfor ikke under frikortordningen.


Utdanning

En kiropraktor har 5 år skolegang etterfulgt av 1 års turnus. Turnuskandidaten har en veileder som må være godkjent av Helsedirektoratet. Dette er et krav fra statens autorisasjonskontor for helsepersonell. Som autorisert helsepersonell er man bundet av kravet til faglig forsvarlighet, slik det er beskrevet i helsepersonelloven, paragraf 4.

Bestill time 485 05 822