10 andre grunner enn ryggsmerter for å oppsøke kiropraktor


10. Forstoppelse hos barn

Ifølge forskning så er det mest sannsynlig at foreldre som introduserer barna sine for «alternative» behandlingsmetoder er velstående og utdannede mennesker, og omkring 20-30% av barnepasienter har brukt 1 eller flere slike behandlingsmetoder. Selv en veldig høy prosentandel (over 50%) av leger sier at de bruker det selv. Av disse såkalte «alternative» behandlingspraksiser så er kiropraktikk det mest brukte. Èn grunn til at disse familiene oppsøker kiropraktor er ikke på grunn av smerte, men forstoppelse. Forskning publisert at Alcantara i 2014 anbefaler sterkt at kiropraktikk burde være førstevalget for å behandle forstoppelse som oppstår av ukjent grunn

9. For å oppdra friske barn istedenfor å fikse syke voksne

Siden Verdens Helseorganisasjon definerer helse som ‘en tilstedeværelse av komplett fysisk, psykisk og sosial velferd, ikke kun et fravær av sykdom’ er det interessant at bare en liten prosentandel av deres krefter brukes på prevensjon av sykdom. Etter alle målestokker er menneskerasen den sykeste rasen på planeten vår. Hvis vi fortsetter slik som vi har gjort kommer vi til å fortsette ned denne spiralen med økende sykdom, økende utgifter til å helbrede disse sykdommene, og mer lidelse. Hvis vi isteden kan fokusere kreftene våre på å forebygge sykdom istedenfor å behandle sykdom kan vi begynne å redde menneskeheten fra dette synkende skipet ved å starte et tankesett som definerer helse som økt funksjon og tilpasningsdyktighet.

Ifølge Coulter og andre forskere ved RAND corporation (5), så har individer som mottar kiropraktisk behandling tilbrakt færre dager på sykehus, brukt færre reseptbelagte medisiner, og vært mer aktive enn ikke-kiropraktiske pasienter. I en annen studie ble 200 kiropraktorer og 200 barneleger intervjuet, og de fant en definitiv sammenheng mellom kiropraktisk behandling og økt helse. Videre oppdaget de at «barn som har fått kiropraktisk behandling i oppveksten blir sjeldnere rammet av smittesykdommer som mellomørebetennelse og bentente mandler, og at immunforsvaret deres er flinkere til å forsvare seg mot allergener» (6). En mer nylig studie konkluderte med at det er dobbelt så sannsynlig at man er ufør hvis man får behandling fra en fysioterapeut, og sjokkerende 60% mer sannsynlig at man er ufør hvis man får behandling av en lege istedenfor en kiropraktor (7). Det blir derfor overveldende klarhet i hvorfor 30 millioner barn besøker kiropraktor hvert år, ifølge Archives of paedriatic adolescence medicine i 2000.

8. For å forbedre immunregulasjon.

Kunne du tenke deg å forbedre din evne til å helbrede og tilpasse deg selv uten medisiner og operasjon? Ny forskning fra 2017 ser på hvordan kiropraktikk virker inn på kroppskjemien. De fant ut at justering av ryggraden «kan påvirke betennelse/immune biomarkers». Regulasjonen av immunforsvaret blir kontrollert av nervesystemet (8).

7. Øke menneskelig potensiale.

Foruten å være på toppen av deres bransjer; hva har Tony Robbins, Tiger Woods, Tom Brady, Barry Bonds, Lance Armstrong, Joe Montana, Evander Holyfiels, Arnold Schwarzenegger, Venus Williams, mange olympiske atleter, og Michael Jordan til felles? De har alle tydd til kiropraktikk for å øke deres potensiale.

I årevis har kiropraktikk blitt brukt for å forbedre prestasjonen til toppatleter, men det kan også hjelpe deg til å bli den beste versjonen av deg selv ved å tillate kroppen til å fungere optimalt. Hver eneste prosess i menneskekroppen blir styrt av nervesystemet - som er det eneste systemet i kroppen som er beskyttet av bein. Når beina i hodeskallen, ryggraden og bekkenet ikke beveger seg optimalt hindrer dette kommunikasjonen mellom hjernen og kroppen, og dette hindrer ditt potensiale og din prestasjon.

6. Øke muskelstyrke.

«Hva vi kan si basert på denne studien er at når vi justerer subluksasjoner, så øker vi styrken. Vi forhindrer trøtthet/svinn, og vi endrer måten hjernen bruker musklene våre på. Det er ganske kult». Dette sier ledene forsker Heidi Haavik PhD om en studie publisert i Experimental Brain Research. Når kiropraktorer justerer feil i ryggraden, kjent som vertebrale subluksasjoner, så kan hjernen tolke signalene fra kroppen bedre. Resultatene fra denne studien viser en sammenlignbar effekt til 3 uker muskeltrening! (9)

5. Forbedre taleferdigheter og humør.

Når hjernen kan kommunisere med kroppen mer effektivt, så er det også logisk at andre kroppslige funksjoner kan forbedres på lik linje. Et systematisk review publisert i tidsskriftet Explore fant at kiropraktikk forbedrer kommunikasjonsevner, taleferdigheter, evnen til å holde øyekontakt, forbedret humøret og fysiske ferdigheter, dette spesielt hos barn med autisme som sliter med disse normale ferdighetene. (10)

4. Graviditet

Kiropraktikk er trygt og effektivt for gravide (11). Ifølge forskning fra 2014 får 85% av kvinner smertelindring med kiropraktisk behandling (12). Selv om det er veldig effektivt for smertelindring, så er kiropraktisk behandling det mye mer enn bare smertelindring. Det gir det kroppen bedre sjanse til å føde uten unødvendig stress. Under en normal fødsel har dårlig funksjon i bekkenbunnen en sterk sammenheng med vanskelige fødsler. Kiropraktiske justeringer av ryggraden og bekkenet gir avslapning til bekkenbunnen som gir lettere fødsler.

3. Forbedre synets skarphet.

En studie fra 2016 undersøkte videre effekten av ryggradens innvirkning på øynene våre. De fulgte 23 mennesker og konkluderte med at «det var statistisk sett høyre forbedring i skarpheten hos pasienter med kiropratisk behandling».

2. Funksjonen til de indre organene.

Den første kiropraktikkpasienten i 1895 var ikke plaget med rygg/nakkeplager. William Harvey Lillard ble justert av grunnleggeren av kiropraktikk, DD Palmer, fordi han var døv. DD Palmer trodde han hadde funnet en kur for døvhet, men alikevel fikk ikke alle døve pasienter hørselen tilbake. Isteden begynte andre indre organfeil å forbedre seg. BJ Palmer research-klinikken i Davenport, Iowa, dokumenterte hundrevis av saker av forbedret funksjon i det indre organer.

Nyere forskning har begynt å undersøke disse tidligere dokumenterte tilfellene. I Journal of Electromyography and Kinesiology i 2012 gjennomgikk Bolton og Budgell en strukturert gjennomgang av disse tilfellene, og fant grunnlag for at justering av ryggraden påvirket kardiovaskulær funksjon, gastrointestinell funksjon, det kvinnelige reproduksjonssystemet, og regulasjon av pupilldiameter. Selv om man ikke fullt forstår hvordan disse mekanismene fungerer, finnes det nok bevis til å foreslå at kiropraktikk har en innflytelse på funksjonen av indre organer.

     1. Økt hjernefunksjon.

Den viktigste grunnen til å besøke kiropraktor ikke kun for ryggplager er å oppleve mer av livet gjennom optimal hjernefunksjon. Det er vidt akseptert at smerte i kroppen påvirker strukturen og funksjonen til hjernen, spesielt i hjernens pannelapp (16,17). Dette er området i hjernen som regulerer oppførsel, personlighet, beslutninger og sosial oppførsel. En studie fra 2011 oppdaget celebral metabolikk i pannelappen etter kiropraktisk behandling, og den mest betydelige oppdagelsen ble funnet i cerebellar vermis, et område i lillehjernen som er involvert i gåing, holdning og mentalt stress (18). Av alle studiene som indikerer at kiropraktikk har en positiv effekt på hjernen, er den nyeste og viktigste grunnen publisert i den prestisjetunge Neutal Plasticity Journal som konkluderer at, uten tvil, så forbedrer kiropraktiske justeringer hjernefunksjon (19). En av forfatterne av studien skrev:

«Den siste forskningen foreslår at endringene vi ser i hjernen når vi justerer ryggraden faktisk skjer i pannelappen. En effekt på funksjonen av pannelappen kan forklare mange tidligere forskningsresultater, slik som forbedring i sensor-motorisk funksjon relevant til fallprevensjon; bedre leddposisjonssans i både øvre og nedre kroppsdel; forbedret muskelstyrke i muskler i nedre kroppsdel; bedre kontroll av bekkenbunn, og bedre evne til å gjennomføre mental rotasjon av objekter».Når hjernen fanger opp nøyaktig det som skjer i og rundt deg, kan den også kontrollere kroppen bedre.{}Ryggplager er ødeleggende og veldig vanlig, men det er ikke normalt. Det er anslått at mellom 65-80% av befolkningen vil oppleve ryggsmerter i løpet av livet (1). Men selv om det er vanlig betyr det ikke at det er normalt. Hjerteinfarkt er også vanlig, men det er ikke normalt. Veldig ofte opplever vi symptomer for en grunn, eller som et siste nødskrik for å gjøre oss oppmerksomme på potensielle problemer vi har i kroppen. Smerte i kroppen burde ikke ignoreres. Kroppen din er smart, og legene er smarte nok til å vite at kroppen din faktisk er smartere enn de er, som betyr at kroppen er selvlegende. Hovedidèen innenfor kiropraktikk er at kroppen er et økosystem som fungerer bedre uten at vi har dysfunksjonalitet i ryggraden, kjent som vertebral subluksasjon, uansett symptomer. Kiropraktorer prøver ikke å helbrede sykdom, men tvert imot så er oppgaven til kiropraktoren å forbedre nervefunksjon og tilpasningsdyktighet gjennom riktig funksjon og biomekanikk hovedsakelig i ryggraden, hodeskallen, og bekken.1. Manchikanti L. Epidemiology of low back pain. Pain Physician. 2000 Apr;3(2):167-92.

     2. Goertz Adding chiropractic manipulative therapy to standard medical care for patients with acute low back pain: results of a pragmatic randomized comparative effectiveness      study. Spine (Phila Pa 1976). 2013 Apr 15;38(8):627-34

     3.Blanchette. Effectiveness and Economic Evaluation of Chiropractic Care for the Treatment of Low Back Pain: A Systematic Review of Pragmatic Studies. PLoS One. 2016 Aug 3;11(8):e0160037

     4.Kemper. Complementary and alternative medicine for children does it work? West J Med. 2001 Apr; 174(4): 272–276.

     5.Chiropractic Patients in a Comprehensive Home-Based Geriatric Assessment, Follow-up and Health Promotion Program Topics In Clinical Chiropractic 1996 (Jun):   3 (2):   46–55

     6.A Comparative Study of the Health Status of Children Raised Under the Health Care Models of Chiropractic and Allopathic Medicine Journal of Chiropractic Research 1989;   5 (Summer):   101–103

     7.Health Maintenance Care in Work-Related Low Back Pain and Its Association With Disability Recurrence Journal of Occupational and Environmental Medicine 2011 (Apr);   53 (4):   396–404

     8.Changes in biochemical markers following spinal manipulation-a systematic review and meta-analysis. Musculoskeletal Science and Practice Volume 29, June 2017, Pages 120-131

     9.Changes in H-reflex and V-waves following spinal manipulation. Experimental Brain Research. Vol 233, 4 , pp 1165-1173

     10.Alcantara. A SYSTEMATIC REVIEW OF THE LITERATURE ON THE CHIROPRACTIC CARE OF PATIENTS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER. Explore 2011; 7:384-390.

     11.Alcantara. The Use of Validated Outcome Measures in the Chiropractic Care of Pregnant Patients: A Systematic Review of the Literature. Complement Ther Clin Pract 21 (2), 131-136

     12.     Peterson. Outcomes of pregnant patients with low back pain undergoing chiropractic treatment: a prospective cohort study with short term, medium term and 1 year follow-up. Chiropr Man Therap. 2014 Apr 1;22(1):15.

     13.     Haavik. Effect of Spinal Manipulation on Pelvic Floor Functional Changes in Pregnant and Nonpregnant Women: A Preliminary Study. J Manipulative Physiol Ther. 2016 Jun;39(5):339-47.

     14.     Athaide. A single cohort prospective trial of the immediate effects of spinal manipulation on visual acuity. J Can Chiropr Assoc. 2016 Mar; 60(1): 88–92.

     15.     Bolten. Visceral responses to spinal manipulation  Journal of Electromyography and Kinesiology 22 (2012) 777–784

     16.     Apkarian. Chronic back pain is associated with decreased prefrontal and thalamic gray matter density. J Neurosci. 2004 Nov 17;24(46):10410-5

     17.     Rodriguez-Raecke. Structural Brain Changes in Chronic Pain Reflect Probably Neither Damage Nor Atrophy. PLoS One. 2013; 8(2): e54475.

     18.     Ogura T. Cerebral metabolic changes in men after chiropractic spinal manipulation for neck pain. Altern Ther Health Med. 2011 Nov-Dec;17(6):12-7.

     19.     Lelic. Manipulation of dysfunctional spinal joints affects sensorimotor integration in the pre-frontal cortex: A brain source localization study. Neural Plasticity, Volume 2016

10 andre grunner enn ryggsmerter for å oppsøke kiropraktor

Jonathan Verderame Docktor i Kiropraktikk

Ryggplager er ødeleggende og veldig vanlig, men det er ikke normalt. Det er anslått at mellom 65-80% av befolkningen vil oppleve ryggsmerter i løpet av livet (1). Men selv om det er vanlig betyr det ikke at det er normalt. Hjerteinfarkt er også vanlig, men det er ikke normalt. Veldig ofte opplever vi symptomer for en grunn, eller som et siste nødskrik for å gjøre oss oppmerksomme på potensielle problemer vi har i kroppen. Smerte i kroppen burde ikke ignoreres. Kroppen din er smart, og legene er smarte nok til å vite at kroppen din faktisk er smartere enn de er, som betyr at kroppen er selvlegende. Hovedidèen innenfor kiropraktikk er at kroppen er et økosystem som fungerer bedre uten at vi har dysfunksjonalitet i ryggraden, kjent som vertebral subluksasjon, uansett symptomer. Kiropraktorer prøver ikke å helbrede sykdom, men tvert imot så er oppgaven til kiropraktoren å forbedre nervefunksjon og tilpasningsdyktighet gjennom riktig funksjon og biomekanikk hovedsakelig i ryggraden, hodeskallen, og bekken.

Det er påvist at kiropraktikk er mer effektivt enn standard medisinsk behandling for korsryggplager (2,3), men kiropraktikk er så utrolig mye mer enn en rask løsning for dårlige rygger. I listen under følger de topp 10 grunnene som viser at et besøk til kiropraktor er ikke bare for muskel- og skjelettplager, basert på nylig forskning.

Bestill time 485 05 822